Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Mattradisjoner

Her i Noreg har vi mange mattradisjonar, og felles for desse er at dei ofte går i arv frå mor til dotter og så vidare til neste generasjonar.
Mange av desse oppskriftene er skrivne ned og finst i kokebøker.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Tradisjonelt koldtbord. Foto.
Tradisjonelt koldtbord.

Informasjon om oppgåva

Oppgåva gir deg meir kunnskap om ulike tradisjonsrettar i Noreg, og lærer deg å setje saman og lage menyar og kaker.

Oppgåve 1

 1. Kva er ein mattradisjon?
 2. List opp ulike anledningar der vi serverer tradisjonsrettar. Set opp rettar til dei ulike anledningane. Ta med så mange du finn innan forrettar, hovudrettar, dessertar, bakverk og kaker.
 3. Undersøk kva som blir rekna som tradisjonsrettar i ditt nærområde.
 4. Undersøk kva for tradisjonsrettar vi har på Vestlandet, Sørlandet, Austlandet og i Nord-Noreg. Kva er likt, og kva er ulikt?

Oppgåve 2

 1. Set saman ein tradisjonell torettars kvardagsmeny og ein trerettars festmeny frå ditt nærområde eller ein del av Noreg.
  Grunngje vala dine.
 2. Finn fram oppskrifter, og tilpass dei til 4 personar.
 3. Lag matrettane.
 4. Vurder menyen si
 • næringssamansetjing
 • utsjånad
 • smak

Er dette rettar som framleis kjem til å eksistere om 10 år?
Kvifor? Kvifor ikkje?

Oppgave 3

Bakverk og kaker har ein solid tradisjonell bakgrunn her i Noreg.

 1. Finn fram til to bakverk, eitt til kvardag og eitt til fest.
  Finn fram til to kaker, ei til kvardag og ei til fest.
  Forklar framgangsmåten for alle produkta.
 2. Kva har desse kakene og bakverka hatt å seie gjennom historia?
 3. Vel eitt av bakverka og ei kake som du skal lage.

Vurder:

 • utsjånad
 • smak

Kjem desse framleis til å eksistere om 10 år?
Kvifor? Kvifor ikkje?

Sist oppdatert 06.03.2017
Tekst: Gro Birgitte Eriksson (CC BY-SA)

Læringsressursar

Norsk matkultur