Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Tradisjonsrettar: Kjøt og fisk

Maten er ein viktig del av kulturen vår. Han fortel oss noko om kven vi er, og kvar vi kjem frå. I Noreg har matkulturen vore prega av tilgangen på råvarer, klimaet vårt og naturgitte produksjonmetodar. Her får du presentert eit utval av tradisjonelle rettar basert på kjøt og fisk.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Sist oppdatert 26.02.2020
Tekst: Jannike Gausdal og Einar Martin Kålen (CC BY-SA)

Læringsressursar

Norsk matkultur