Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Emballering og klargjering

For ein sjåfør og logistikkarbeidar er det viktig å kunne utnytte lastemodulane på ein best mogleg måte. God utnytting vil føre til betre lønnsemd.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Oppgåve

Finn fire pallar (gjerne av ulik storleik). Finn mange tomme esker av ulik storleik.

Gå saman i grupper og bygg opp einingslastar på dei ulike pallane. Legg vekt på at utnyttinga av pallane skal vere best mogleg.

Sist oppdatert 28.12.2018
Tekst: Morten Gunnar Plassen (CC BY-SA)

Læringsressursar

Emballering og klargjøring

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Vurderingsressurs