Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Støytdempande emballasje

Ømfintlege varer treng støytdempande emballasje. Sjølv om dei fleste transportmidla i dag er utstyrte med støytdempande innretningar, treng vi likevel å emballere visse typar varer med støytdempande emballasje.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Slik kan en støtindikator se ut.
Slik kan en støtindikator se ut.

Døme på typar varer

  • følsame elektroniske produkt
  • glasprodukt
  • frukt og grønt
  • egg

Dei vanlegaste støytdempande materiala er formstøypte isoporelement, bobleplast, bølgjepapp og formstøypt kartong.

For å kontrollere om eit produkt er blitt utsett for støyt ved transport og lagring, kan vi bruke støytindikatorar. Då klistrar vi ein liten ampulle på sendinga. Om ampullen er øydelagd ved framkomst, veit vi at godset har blitt utsett for støyt.

Sist oppdatert 27.12.2018
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)
Rettshavarar: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressursar

Emballering og klargjøring

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Vurderingsressurs