Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Transportmodular

Her lærer du korleis transportmodular er tilpassa lasteromma i transportmidla for å sikre full utnytting av volumet i lasteromma.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Stabel med europaller. foto.
Ein stabel med Europallar klar til bruk.

For å sikre at transport- og lagerkapasiteten blir utnytta effektivt, er pallane standardiserte. Europallen er 80 x 120 cm og dimensjonert for å kunne bere ei last på 1000 kg når lasta ligg på ein gaffel, eller ei last på 4000 kg når pallen står på eit plant underlag. I praksis betyr dette at vi kan stable fire pallar med 1000 kg kvar i høgda utan at den underste pallen knekk saman.

Den største tillatne utvendige breidda ved køyring på europeiske vegar er

  • 2,55 meter for køyretøy utan isolerte vegger
  • 2,60 meter for køyretøy med isolerte vegger (termotransportar)

Dette legg opp til to moglege innvendige lastemønster i europeiske konteinarar.

Slik er lastemønstera for europallar i ein konteinar.
Slik er lastemønstera for europallar i ein konteinar.

Sjøtransportkonteinarar er tilpassa ein annan pallstandard, sidan utvendig breidd av slike konteinarar berre er 2,5 meter.

Sist oppdatert 27.12.2018
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)
Rettshavarar: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressursar

Emballering og klargjøring

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Vurderingsressurs