Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Påverknad og kommunikasjon

Collage med ferie-elementer. Turisme.
Oppgåve 1

Reisemål for ungdom

Tenk at du skal selje eit egna feriereisemål – sommar eller vinter – for ungdom på din eigen alder.

Spørsmål:

  • Kva for verkemiddel vil du bruke?
  • Kvar vil du annonsere?

Gi grunn for svaret.

Oppgåve 2

Reisemål for pensjonistar

Tenk at du skal selje eit eigna feriereisemål – sommar eller vinter – for pensjonistar.

Spørsmål:

  • Kva for verkemiddel vil du bruke?
  • Kvar vil du annonsere?

Gi grunn for svaret.

Sist oppdatert 16.01.2019
Tekst: Kjell Rosland (CC BY-SA)
Rettshavarar: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressursar

Marknadsføring