Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

14 dagar i Myanmar

Swe Taw Myat Pagoda i Yangon

Grupper på tre til fem elevar.

Fase 1: Orientering på internett

  • Finn informasjon om landet og reisemoglegheiter frå Noreg.

Fase 2: Kontakt med reiseselskap

  • Finn minst eit par reiseselskap som har tilbod om reiser til Myanmar.
  • Finn likskapar og ulikskapar i reiseopplegg, pris og tilleggsytingar.

Fase 3: Planlegging av ein 14-dagars gruppetur

  • Kva vil de leggje vekt på når de skal velje reiseselskap?
  • Kva for selskap vel de?
Sist oppdatert 16.01.2019
Tekst: Kjell Rosland (CC BY-SA)
Rettshavarar: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressursar

Salsprosessen