Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Utfordringar for norsk reiseliv

I desse oppgåvene får du arbeide med ulike utfordringar for lokale og nasjonale aktørar i norsk reiseliv.

Klær med håndskrevet prislapp på norsk og engelsk. Foto.

Oppgåve 1

Nasjonale utfordringar

Drøft og gi døme:

  • Kva for nasjonale utfordringar innanfor reiseliv står Noreg overfor?
  • Kva kan etter di meining gjerast for å møte desse utfordringane?

Oppgåve 2

Rollespel: Lokale utfordringar

Bakgrunn:

Samle mest mogleg informasjon om kva din kommune og region gjer for å utvikle og marknadsføre reiselivet i distriktet.

Oppgåve:

Tenk deg at du får i oppdrag å gi lokale myndigheiter råd om kva dei bør satse på i framtida. Hva ville du be kommunen leggje vekt på? Ver mest mogleg konkret.

Sist oppdatert 31.12.2018
Tekst: Kjell Rosland (CC BY-SA)
Rettshavarar: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressursar

Internasjonal marknadsføring