Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Posisjonsvektoren

Vektoren frå origo til eit punkt blir kalla for posisjonsvektoren til punktet.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Bilde av posisjonsvektor i koordinatsystem. Illustrasjon.

Vektoren frå origo O(0, 0) til punktet P(7, 2) har koordinatar

OP=7·ex+2·ey=7, 2

OP blir kalla for posisjonsvektoren til punktet P.

Posisjonsvektoren til eit punkt er vektoren frå origo til punktet. Denne vektoren viser punktet sin posisjon i forhold til origo.

Posisjonsvektoren til eit punkt x, y har koordinatane x, y.

Sist oppdatert 07.08.2018
Tekst: Stein Aanensen og Olav Kristensen (CC BY-NC-SA)

Læringsressursar

Vektorar på koordinatform