Hopp til innhald

Praktisk matematikk

Funksjonar i praksis

Funksjonar av ulike typar har ulike eigenskapar. Her får du bruk for kunnskapar om dei ulike funksjonane slik at du kan modellere, drøfte og analysere praktiske samanhengar.

Læringsressursar

Funksjonar i praksis

MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar