Hopp til innhald

Praktisk matematikk

Modellering

Matematiske modellar kan passe med røyndomen i større eller mindre grad. I dette emnet vil vi basere oss på praktiske forsøk til å gjere målingar og bruke digitale verktøy for å formulere matematiske modellar som beskriv røyndomen.

Læringsressursar

Modellering

MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar