Hopp til innhald

Praktisk matematikk

Geometri

Ordet geometri betyr «måling av jord». Dei eldste skriftlege kjeldene om jordmåling vi kjenner til, stammar frå det gamle Egypt og er ca. 4000 år gamle.

Volum og overflate

Volumet til ein romfigur er eit mål for kor stort rom figuren inneheld.

Læringsressursar

Volum og overflate