Hopp til innhald

Praktisk matematikk

Geometri

Ordet geometri betyr «måling av jord». Dei eldste skriftlege kjeldene om jordmåling vi kjenner til, stammar frå det gamle Egypt og er ca. 4000 år gamle.

Pytagoras si setning

Setninga om rettvinkla trekantar var kjend i dei tidlegaste sivilisasjonane, men det er frå matematikeren Pytagoras, som levde i Hellas ca. 500 år f.Kr., vi har namnet på setninga.

Læringsressursar

Pytagoras si setning

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?