Hopp til innhald

Praktisk matematikk

Geometri

Ordet geometri betyr «måling av jord». Dei eldste skriftlege kjeldene om jordmåling vi kjenner til, stammar frå det gamle Egypt og er ca. 4000 år gamle.

Formlikskap

To figurar er formlike når vi ved å forstørre eller forminske den eine figuren kan få ein figur som er lik den andre.

Læringsressursar

Formlikskap

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?