Hopp til innhald

Praktisk matematikk

Geometri

Ordet geometri betyr «måling av jord». Dei eldste skriftlege kjeldene om jordmåling vi kjenner til, stammar frå det gamle Egypt og er ca. 4000 år gamle.

Mangekantar og sirklar

Geometrien byggjer på presise definisjonar av nokre grunnleggjande omgrep.

Læringsressursar

Mangekantar og sirklar