Hopp til innhald

Praktisk matematikk

Geometri

Ordet geometri betyr «måling av jord». Dei eldste skriftlege kjeldene om jordmåling vi kjenner til, stammar frå det gamle Egypt og er ca. 4000 år gamle.

Grunnleggjande omgrep og samanhengar

Geometrien byggjer på nokre grunnleggjande geometriske definisjonar.

Læringsressursar

Grunnleggjande omgrep og samanhengar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?