Hopp til innhald

Praktisk matematikk

Statistikk

Ordet statistikk blei opphavleg brukt om beskrivingar av stats- eller samfunnsforhold. Statistikk handlar om å samle inn og ordne opplysingar på ein føremålstenleg måte, og om å trekkje konklusjonar og treffe avgjerder på grunnlag av datamaterialet.

Læringsressursar

Statistikk

MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar