Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Her har vi samla fagstoffet som har med lønn, reallønn og kroneverdi å gjere. I læreplanen står det at mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjere greie for og rekne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og berekne inntekt, skatt og avgifter

Ver merksam på at videoane opererer med 1998 som basisår for indeksane.