Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Oppgåver i rekruttering, tilsetjingar og personalutvikling

Her får du fem varierte oppgåver i rekruttering, tilsetjingar og personalutvikling. Oppgåvene eignar seg godt som gruppearbeid.

Ung jente i hijab sitter forran en datamaskin og tar notater. Foto.
  1. Finn jobbannonsar på nettet innanfor sal eller kontor og administrasjon. Lag ei liste over kva formelle kvalifikasjonar føretaka er ute etter, og kva eigenskapar dei ser etter.
  2. Søk under Lovdata på arbeidsmiljølova og finn ut om ein arbeidsgivar har plikt til å informere arbeidstakarane om ledige stillingar i verksemda.
  3. Kartlegg kor mange i klassen som jobbar ved sida av skulen, og kor mange av desse som har signert ein arbeidskontrakt. Viss kontrakt: Tilfredsstiller kontrakten krava som arbeidsmiljølova § 55 stiller? Viss ingen kontrakt: Har de i samsvar med lova krav på ein slik avtale?
  4. Førebu din første arbeidsdag på ein arbeidsplass. Skriv ned nokre tankar om kva du bør passe på å gjere og ikkje gjere.
  5. Forsøk å finne ut av kva slags frynsegode som er typiske for ein salsmedarbeidar, ein kontor- og administrasjonsmedarbeidar eller ein vektar.
Sist oppdatert 16.05.2018
Tekst: Oddvar Torgersen (CC BY-SA)

Læringsressursar

Rekruttering, tilsetjingar og personalutvikling

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar