Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Eksterne rekrutteringsbyrå

Ei verksemd kan velje å overlate heile tilsetjingsprosessen til eit eksternt byrå – eit rekrutteringsselskap. Det kan vise seg å bli både tids- og kostnadssparande. I dei fleste tilfella aukar det også sannsynet for at rett person blir tilsett.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Rekrutteringsbyrå velger ut jobbsøkere. Foto.

Det finst selskap som tilbyr seg å gjennomføre heile tilsetjingsprosessen. Vi kallar dei rekrutteringsselskap eller -byrå.

Rekruttering av leiarar på høgare nivå blir kalla for headhunting. Nokre selskap har spesialisert seg på slike oppdrag.

Andre leiger ut vikarar for kortare eller lengre tid. Desse blir tradisjonelt kalla for vikarbyrå.

Ein del større selskap i bransjen tilbyr begge delar: Dei leiger ut vikarar og tek seg av heile tilsetjingsprosessen. Dette er ikkje så unaturleg – eit vellykka vikariat endar ofte i ei fast stilling.

eksterne rekrutteringsbyrå, tegneserie
Sist oppdatert 11.07.2018
Tekst: Oddvar Torgersen (CC BY-SA)
Rettshavarar: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressursar

Rekruttering, tilsetjingar og personalutvikling

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar