Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

BT-plantar

Det er mogleg å genmodifisere plantar slik at dei sjølve produserer insektgift. Slike plantar blir kalla BT-plantar, etter namnet på jordbakterien som genet er henta frå.

Sist oppdatert 03.06.2014
Tekst: Einar Berg (CC BY-SA)
Rettshavar: Mintra AS

Læringsressursar

Etikk og bioteknologi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar