Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Høyr deg sjølv – Varmepumper

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Gutt med bærbar PC med bilde av varmepumper. Foto.
  1. Kva meiner vi med omgrepet varme?
  2. Kva meiner vi med omgrepet temperatur?
  3. Korleis kan vi få vatn til å koke ved romtemperatur?
  4. Kva skjer med ein gass når gassen blir pressa raskt saman?
  5. Forklar kva vi meiner med kondensering. Gi eit døme på kondensering frå dagleglivet.
  6. Kva skjer med ein gass i ein behaldar dersom trykket i han brått minkar?
  7. Forklar kva som skjer i ein fordampar, ein kompressor, ein kondensator og ein ventil.
  8. Mange varmepumper hentar varme frå lufta ute. Kva for andre "stader" kan varmepumper hente varme frå?
  9. Forklar kva vi meiner med varmefaktoren for ei varmepumpe.
  10. Kva for miljøgevinstar kan vi oppnå ved å installere varmepumpe, trur du?

Løysingsforslag – varmepumper

Sist oppdatert 20.06.2018
Tekst: Nils H. Fløttre (CC BY-SA)
Rettshavar: NKI Forlaget

Læringsressursar

Varmepumper – overføring av varme