Hopp til innhald

Naturfag Påbygg

Energi for framtida

I Noreg er vi storforbrukarar av energi. Heldigvis kan vi dekkje det meste av forbruket vårt ved hjelp av vasskraftverk. Samtidig sel vi olje og gass til andre land. Korleis skal vi dekkje energibehovet i verda utan å øydeleggje moglegheitene til dei som kjem etter oss?

Biomasse – energi frå fotosyntesen

Biomasse er tre og plantar, organisk avfall frå hushald, landbruk og industri. Det er mykje energi å hente i biomasse, og han er fornybar. Er biomasse ei energikjelde for framtida?

Læringsressursar

Biomasse – energi frå fotosyntesen

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?