Hopp til innhald

Naturfag Påbygg

Stråling og radioaktivitet

Du er omgitt av stråling heile tida, anten du er heime, ute i skogen, på sjukehuset eller i eit fly. Stråling er både nyttig og nødvendig for oss, men ho kan òg utgjere ein risiko og helsefare.