Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Samandrag – Helse og livsstil

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Matvarer lagt utover i tre rader. Foto.
  • Generelt gjeld at sunn mat skal innehalde protein, feitt, karbohydrat, vitamin og mineral. Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet meiner at minst 55–60 prosent av energien bør komme frå karbohydrat, høgst 30 prosent frå feitt og 10–15 prosent frå protein.
  • Næringspyramiden er ei oppsummering av det kosthaldsekspertar reknar som gode matvanar. Det er ikkje meininga at du skal følgje pyramiden til punkt og prikke, men han skal hjelpe deg til å kunne velje eit sunt kosthald.
  • Begynn aldri med slanking utan at du først har spurt lege eller helsesyster.
  • Over 120 000 menneske i Noreg har slankesjuke, oksehunger eller tvangstankar om mat.

Helse og livsstil
Sist oppdatert 22.01.2019
Tekst: Bjørg E. B. Aurebekk og Øyvind Bønes (CC BY-SA)
Rettshavar: NKI Forlaget

Læringsressursar

Helse og livsstil

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar