Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Høyr deg sjølv - Helse og livsstil

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Matvarer lagt opp som en pyramide. Foto.
 1. Kva meiner vi med livsstil?
 2. Kva er livsstilssjukdommar?
 3. Kva for nokre livsstilssjukdommar blir knytta til kosthaldet?
 4. Kva seier Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet om sunn mat?
 5. Korleis kan ein bruke matpyramiden?
 6. Kva er BMI?
 7. Kvifor kan slanking vere skadeleg?
 8. Kvifor er det viktig å halde kroppen i form?
 9. Gje nokre enkle råd for fysisk aktivitet.
 10. Forklar kort om anoreksi, bulimi og ortoreksi.

  Løysingsforslag - Helse og livsstil
Sist oppdatert 23.11.2018
Tekst: Bjørg E. B. Aurebekk og Øyvind Bønes (CC BY-NC-SA)
Rettshavar: NKI Forlaget

Læringsressursar

Helse og livsstil

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar