Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Fotosynteselaboratorium

I denne simuleringa kan du finne ut korleis temperatur, lysfarge, lysstyrke og tilgang på karbondioksid verkar på fotosyntesen. Sjå kor mange bobler som kjem på 10 sekund. Kva for ein gass er det? Set gjerne opp ein tabell og samanlikn resultat ved ulike innstillingar.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Sist oppdatert 13.06.2018
Tekst: KScience (CC BY-SA)
Rettshavar: Mediafarm

Læringsressursar

Økologi – samspelet i naturen