Hopp til innhald

NDLA film

Samiske filmstudieark

NDLA film har utarbeidd interaktive filmstudieark til utvalde samiske kortfilmar. Undervisningsopplegga er tilgjengeleg på både nordsamisk, sørsamisk og norsk. Filmane kan også spelast av i Sverige og Finland.

Saemien filmestudije-aarkh

NDLA film interaktijve filmestudije-aarkh dorjeme filmide Rebel jïh Hilbes biigá. Filmh leah biehkie åenehksfilme-våarhkoste Sámi short films, maam Internasjonalt Samisk Filminstitutt bæjhkoehtamme.

Læringsressursar

Saemien filmestudije-aarkh

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Du er her