Hopp til innhald

NDLA Film

Samiske filmstudieark

Filmar laga av samiske filmskaparar kan gi innblikk i samisk historie, kultur og språk. NDLA film har utarbeidd interaktive filmstudieark til utvalde samiske kortfilmar. Undervisningsopplegga er tilgjengeleg på både nordsamisk, sørsamisk og norsk.

Saemien filmestudije-aarkh

NDLA film interaktijve filmestudije-aarkh dorjeme filmide Rebel jïh Hilbes biigá. Filmh leah biehkie åenehksfilme-våarhkoste Sámi short films, maam Internasjonalt Samisk Filminstitutt bæjhkoehtamme.

Læringsressursar

Saemien filmestudije-aarkh