Hopp til innhald

Dokumentarfilm

Æsegudenes rike

I Æsegudenes rike blir vi kjende med nokre av de fremste æsene, eller gudane, innanfor norrøn mytologi.

Norrøn mytologi

Norrøn mytologi var den gudelæra som var utbreidd blant folk i Norden i førkristen tid. Gudane hadde makt og kunnskap, men var ikkje allmektige og allvitande. Akkurat som menneska kjempa dei og elska, eller blei lurt og søkte visdom.

Gudane bor i Åsgard, som er plassert i sentrum av Midgard, der menneska bur. Åsgard er ei borg beskytta av tjukke murar. Midt i Åsgard har gudane plana eit tre, Yggdrasil. Dette treet strekkjer seg ut og famnar heile verda. Det blir sagt at så lenge Yggdrasil er grønt og frodig, vil verda bestå.

Gudegalleriet

Odin er den mektigaste og klokaste av æsene, og er far til blant anna Tor og Balder. Odin er skildra som guden over kunnskap og visdom. For å få denne kunnskapen ofrar han det eine auget sitt for å kunne drikke av kunnskapens brønn (Mimes brønn). Tor er son av Odins, og den mektigaste guden etter Odin. Han rår over vêret og bevarer verdsordenen. Derfor har han også fått rolla som krigsgud, i likskap med far sin, Odin.

Dei kvinnelege gudinnene, kalla åsynjer, er også viktige i norrøn mytologi. Odin si ektefelle Frigg kjenner lagnaden til alle menneske. Åsynja Frøya er den viktigaste, vakraste og mest ettertrakta skikkelsen i norrøn mytologi. Ansvarsområda hennar er erotikk, kjærleik, fruktbarheit og død.

Vanskeleg å setje i bås

Loke er ein skikkelse som er vanskeleg å setje i bås. I norrøn mytologi opptrer han både som ven og fiende av gudane. Han blandar blod med Odin, bur i Åsgard og hjelper gudane ut av vanskar.

Han er også i slekt med æsene sine motstandarar, jotnane, og han står bak drapet på sonen til Odin, Balder. Dette fører til at Loke blir fanga av æsene og bunde fast i ei hole. Over han ligg ein orm som spyttar gift, slik at Loke skjelv i smerte og lagar jordskjelv. Når verdas undergang, Ragnarok, står for tur, kjempar Loke seg fri for å slåst mot æsene.

Sist oppdatert 25.08.2020
Skrive av Mairi Macdonald
Rettshavar: Norgesfilm AS

Læringsressursar

Undervisningsfilm