Hopp til innhald

NDLA Film

Berekraftig utvikling

Berekraftig utvikling er eit tverrfagleg tema som handlar om å verne livet på jorda og om langsiktig og fornybar planlegging av samfunnet. Her er aktuelle filmar om emnet.

Teknologi og etikk

Ny teknologi kan løyse både praktiske og medisinske utfordringar. Gjennom teknologisk utvikling kan vi også møte på nye utfordringar og dilemma.

Læringsressursar

Teknologi og etikk

Du er her