Hopp til innhald

NDLA Film

Berekraftig utvikling

Berekraftig utvikling er eit tverrfagleg tema som handlar om å verne livet på jorda og om langsiktig og fornybar planlegging av samfunnet. Her er aktuelle filmar om emnet.

Urfolk

Gjennom å sjå film kan du lære om urfolk, om historia, kulturen og kampane deira. Mange av urfolka i verda har tradisjon for å leve med og av naturen. Dette gjer dei også svært sårbare for klimaendringar og miljøkatastrofar.

Læringsressursar

Urfolk

Du er her