Hopp til innhald

NDLA Film

Berekraftig utvikling

Berekraftig utvikling er eit tverrfagleg tema som handlar om å verne livet på jorda og om langsiktig og fornybar planlegging av samfunnet. Her er aktuelle filmar om emnet.

Miljø

Vern av miljøet og forvaltning av naturressursar inngår i det tverrfaglege temaet berekraftig utvikling. Forureining, både på land og i havet, er mykje debattert i media, og er ei av dei store utfordringane i dag. Ei anna utfordring for miljøet er at vi blir stadig fleire menneske.

Læringsressursar

Miljø

Du er her