Hopp til innhald

NDLA Film

Demokrati og medborgarskap

Demokrati og medborgarskap er eit tverrfagleg tema som handlar om demokratiske spelereglar og verdiar. Film kan vere ein nyttig læringsressurs når du skal forstå ulike demokratiske prosessar.

Minoritetar, mangfald og utanforskap

Filmane som er samla her, har noko til felles. Dei peikar alle på at respekt for andre menneske, og spesielt for dei som er annleis, er ein føresetnad for å skape eit inkluderande samfunn. På denne måten kan filmane bidra til forståing for kva som skaper diskriminering, fordommar og rasisme.

Læringsressursar

Minoritetar, mangfald og utanforskap

Du er her