Hopp til innhald

NDLA Film

Demokrati og medborgarskap

Demokrati og medborgarskap er eit tverrfagleg tema som handlar om demokratiske spelereglar og verdiar. Film kan vere ein nyttig læringsressurs når du skal forstå ulike demokratiske prosessar.

Krig og konflikt

Krig og konflikt er utgangspunktet for mange dramatiske filmforteljingar. Slike filmar kan vere eit godt utgangspunkt for å forstå historia og vår eiga samtid, og for å diskutere om hendingane er framstilte på ein balansert og sannferdig måte.

Læringsressursar

Krig og konflikt

Du er her