Hopp til innhald

NDLA Film

Demokrati og medborgarskap

Demokrati og medborgarskap er eit tverrfagleg tema som handlar om demokratiske spelereglar og verdiar. Film kan vere ein nyttig læringsressurs når du skal forstå ulike demokratiske prosessar.

Menneskerettar

For å forstå korleis verdssamfunnet arbeider med fred og likeverdet til menneske treng du kunnskap om menneskerettane. Relevante og gode filmar kan vere ein fin ressurs når du skal fordjupe deg i temaet menneskerettar.

Læringsressursar

Menneskerettar

Du er her