Hopp til innhald

NDLA Film

Demokrati og medborgarskap

Demokrati og medborgarskap er eit tverrfagleg tema som handlar om demokratiske spelereglar og verdiar. Film kan vere ein nyttig læringsressurs når du skal forstå ulike demokratiske prosessar.

Trugslar mot demokratiet

Filmar om ytringsfridom, mediebransjen, autoritære samfunn eller falske nyheiter og propaganda er nyttige ressursar. Dette er filmar som kan vise at demokratiet, slik vi kjenner det, ikkje er sjølvsagt.

Læringsressursar

Trugslar mot demokratiet

Du er her