Hopp til innhald

NDLA Film

Filmkunnskap

Kunnskap om film som uttrykk er sentralt i fleire fag. Arbeid med tverrfaglege tema som filmhistorie og filmanalyse gir deg innblikk i filmmediet frå ulike perspektiv.

Filmproduksjon

For å lage film treng du kunnskap om ulike sider av produksjonsprosessen, slik som å teikne storyboard, skrive manus, gjere opptak og redigere. Du treng også kjennskap til dramaturgi og ulike filmatiske verkemiddel.

Læringsressursar

Filmproduksjon

Du er her