Hopp til innhald

NDLA Film

Filmkunnskap

Kunnskap om film som uttrykk er sentralt i fleire fag. Arbeid med tverrfaglege tema som filmhistorie og filmanalyse gir deg innblikk i filmmediet frå ulike perspektiv.

Filmanalyse

Filmanalyse handlar om å studere dramaturgien og forteljeteknikken i filmen. Det kan hjelpe deg til å fange den djupare meininga i filmen, og gjere deg til ein meir kritisk mediebrukar.

Læringsressursar

Filmanalyse

Du er her