Hopp til innhald

Oppgåve

Khan Academy - prosentrekning

Sist oppdatert 20.11.2018
Skrive av Bjarne Skurdal

Læringsressursar

Prosent og prosentvis vekst

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar