Hopp til innhald

Øving

Kva kan du om prosentpoeng?

LK20LK06
Sist oppdatert 05.12.2018
Skrive av Elisabet Romedal

Læringsressursar

Prosent og prosentvis vekst

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar