Hopp til innhald

Oppgåve

Kva kan du om vekstfaktor?

LK20
Sist oppdatert 27.11.2018
Skrive av Elisabet Romedal

Læringsressursar

Prosent og prosentvis vekst

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar