Hopp til innhald

Oppgåve

Prosentpoeng

Prøv å løyse så mange av desse oppgåvene som mogleg utan bruk av hjelpemiddel!

LK20LK06

1.11.40

Prosentvis vekst

Eit politisk parti aukar oppslutninga si frå 10,5 % til 12,5 %.

a) Kor mange prosentpoeng har oppslutninga auka med?

vis fasit

Oppslutninga har auka 12,5-10,5=2,0 prosentpoeng.


b) Kor stor har auken vore i prosent?

vis fasit

Auken i prosent er 2,010,50,19=19 %

1.11.41

Sjukefråværet i ei bedrift har gått ned frå 6,7 % til 6,1 %.

a) Kor mange prosentpoeng har sjukefråværet gått ned med?

vis fasit

Sjukefråværet gjekk ned med 6,7-6,1=0,6 prosentpoeng.


b) Kor stor har nedgangen vore i prosent?

vis fasit

Nedgang i prosent 0,66,70,09=9 %

1.11.42

Eit politisk parti hadde ein månad ei oppslutning på 29,5 %. Ved neste måling hadde partiet auka oppslutninga si med 6,1 %.

Kor mange prosentpoeng er auken til partiet?

vis fasit

Går "vegen om 1". 1 % av oppslutninga blir 29,5100=0,295 prosentpoeng

6,1 % av oppslutninga blir 0,295·6,11,8

Partiet har auka med 1,8 prosentpoeng.

Sist oppdatert 19.10.2018
Skrive av Stein Aanensen og Olav Kristensen

Læringsressursar

Prosent og prosentvis vekst

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar