Hopp til innhald

Oppgåve

Vekstfaktor

Prøv å løyse så mange av desse oppgåvene som mogleg utan hjelpemiddel!

LK20LK06

1.11.20

Finn vekstfaktoren når prisen på ei vare blir auka med

a) 10 %
b) 50 %
c) 27,5 %
d) 72 %
e) 1,53 %
f) 0,6 %

vis fasit

a) Vekstfaktoren blir 1+10100=1,10

b) Vekstfaktoren blir 1+50100=1,50

c) Vekstfaktoren blir 1+27,5100=1,275

d) Vekstfaktoren blir 1+72100=1,72

e) Vekstfaktoren blir 1+1,53100=1,0153

f) Vekstfaktoren blir 1+0,6100=1,006

1.11.21

Finn vekstfaktoren når prisen på ei vare blir sett ned med

a) 10 %
b) 50 %
c) 27,5 %
d) 7,2 %
e) 1,53 %
f) 0,6 %

vis fasit

a) Vekstfaktoren blir 1-10100=0,90

b) Vekstfaktoren blir 1-50100=0,50

c) Vekstfaktoren blir 1-27,5100=0,725

d) Vekstfaktoren blir 1-7,2100=0,928

e) Vekstfaktoren blir 1-1,53100=0,9847

f) Vekstfaktoren blir 1-0,6100=0,994

1.11.22

Finn prosenten når vekstfaktoren er

a) 1,50
b) 1,35
c) 0,75
d) 1,05
e) 0,96
f) 2,45

vis fasit

a) Aukar med 50 %
b) Aukar med 35 %
c) Minkar med 25 %
d) Aukar med 5 %
e) Minkar med 4 %
f) Aukar med 145 %

1.11.23

Prosentteikn i mange variantar. Bilde.

Prosenttegn

Ei vare kostar 500 kr.
Kva kostar vara når prisen blir auka med 25 %? Bruk vekstfaktor.

vis fasit

Vekstfaktoren blir 1+25100=1,25

Ny pris på vara 500 kr·1,25=625 kr

1.11.24

Ei vare kostar 500 kr.
Kva kostar vara når prisen blir sett ned med 25 %? Bruk vekstfaktor.

vis fasit

Vekstfaktoren blir 1-25100=0,75.

Ny pris på vara blir 500 kr·0,75=375 kr.

1.11.25

Ei vare som kosta 1 500 kr, blir først sett opp med 12 %, og blir så sett ned med 20 %.
Finn ny pris. Bruk vekstfaktor.

vis fasit

Auke med 12 % gir vekstfaktoren 1,12.
Avslag med 20 % gir vekstfaktoren 0,80.
Ny pris på vara blir 1 500 kr·1,12·0,80=1 344 kr.

1.11.26

Eit beløp på 5 000 kr står i banken til ei fast rente på 3 % per år.
Kor mykje veks beløpet til dersom det står 10 år i banken?

vis fasit

Vekstfaktoren er 1,03.
Beløpet veks til 5 000 kr·1,0310=6 720 kr.

1.11.27

Ei vare som kosta 1 500 kr, blir først sett ned med 12 %, og blir så sett opp med 20 %.

a) Finn ny pris. Bruk vekstfaktor.

vis fasit

Avslag på 12 % gir vekstfaktoren 0,88.
Prisauke på 20 % gir vekstfaktoren 1,20.
Ny pris på vara blir 5 000 kr·1,0310=6 720 kr.


b) Kor mange prosent er prisen blitt sett ned i alt?

vis fasit

Vekstfaktoren for heile endringa er 1 584 kr1 500 kr=1,056.

Prisauken er på 5,6 %.

Alternativt kan vi rekne ut total vekstfaktor av produktet av dei to vekstfaktorane.

0,88·1,20=1,056

1.11.28

Prisen for ei vare som kosta 900 kr blir først sett ned med 10 %, og blir så sett vidare ned med 5 % .

a) Finn ny pris. Bruk vekstfaktor.

vis fasit

Avslag på 10 % gir vekstfaktoren 0,90.
Avslag på 5 % gir vekstfaktoren 0,95.
Ny pris på vara blir 900 kr·0,90·0,95=769,50 kr.


b) Kor mange prosent er prisen blitt sett ned i alt?

vis fasit

Vekstfaktoren for heile endringa er 769,50 kr900 kr=0,855.    1-0,855=0,145

Prisen er sett ned med 14,5 %.

Alternativt kan vi rekne ut den totale vekstfaktoren av produktet av dei to vekstfaktorane.

0,90·0,95=0,855

Sist oppdatert 19.10.2018
Skrive av Stein Aanensen og Olav Kristensen

Læringsressursar

Prosent og prosentvis vekst

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar