Hopp til innhald

Matematikk 1T-Y (Utgått) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Tal og algebra

Tal er grunnlaget for all matematikk.

Læringsressursar

Tal og algebra

Ulikskapar

Ein ulikskap består av eit ulikskapssymbol med tal eller uttrykk på kvar side.