Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Servering og drikkevarer

Servitøren må ha brei kunnskap om alt frå å klargjere restauranten til servering og kunnskap om mat og drikkevarer.

Drikkevarer

Drikke nyt vi anten åleine eller saman med mat. Det finst tallause typar drikke, som er knytte til forskjellige kulturar, område og land. Varm drikke, kald drikke, temperert drikke – skilnadene er mange. I dette emnet tek vi for oss likskapane og skilnadene mellom dei ulike typane drikkevarer.

Alkoholfri drikke

På alle plassar og arrangement på alle plassar og arrangement der det vert selt alkohol skal gjesten alltid ha tilbod om alkoholfrie alternativ. Det er mange grunnar til at nokon vel alkoholfri drikke, og det skal ein vise respekt for. Truande i ulike religionar vel som oftast drikke utan alkohol.

Læringsressursar

Alkoholfri drikke

Fagstoff