Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Servering og drikkevarer

Servitøren må ha brei kunnskap om alt frå å klargjere restauranten til servering og kunnskap om mat og drikkevarer.

Drikkevarer

Drikke nyt vi anten åleine eller saman med mat. Det finst tallause typar drikke, som er knytte til forskjellige kulturar, område og land. Varm drikke, kald drikke, temperert drikke – skilnadene er mange. I dette emnet tek vi for oss likskapane og skilnadene mellom dei ulike typane drikkevarer.

Vin

Ein god vin kan vere med på å gjere eit måltid komplett. Ved å servere gjesten ein vin som ikkje passar til måltidet, kan ein risikere å øydeleggje smaken på både maten og vinen. Servitøren må derfor ha mykje kunnskap for å kunne tilrå ein passande vin, slik at gjesten får ei god oppleving.

Læringsressursar

Vin

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar