Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM Vg1)

Servering og drikkevarer

Servitøren må ha brei kunnskap om alt frå å klargjere restauranten til servering og kunnskap om mat og drikkevarer.

Drikkevarer

Drikke nyt vi anten åleine eller saman med mat. Det finst tallause typar drikke, som er knytte til forskjellige kulturar, område og land. Varm drikke, kald drikke, temperert drikke – skilnadene er mange. I dette emnet tek vi for oss likskapane og skilnadene mellom dei ulike typane drikkevarer.

Te

Te er ein drikk som blir laga ved å trekkje urter, blad eller diverse krydder i vatn. Drikken har historiske røter mange tusen år tilbake i tid og blir framleis brukt dagleg i mange heimar.

Læringsressursar

Te