Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tillaging og produksjon

Å foredle råvarene på ein god måte er viktig både for å framheve smaken, auke haldbarheita og jobbe på ein berekraftig god måte. Best mogleg tillaging og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedrifta du skal jobbe i.

Fisk

Fisk har alltid vore ei viktig matvare i Noreg, særleg langs kysten. Vi har både villfisk og oppdrettsfisk, og Noreg er no eit av dei landa som eksporterer mest oppdrettsfisk.

Fisk som råstoff

I Noreg har vi livnært oss av fisk til alle tider. Fisk bør ifølgje styresmaktene vere ein stor del av kosthaldet vårt. Fisk er ei fantastisk ernæringsmessig råvare og utgangspunkt for ei rekkje nydelege matretter. For å ta vare på denne råvara må du behandle, lagre og lage ho til på riktig måte.

Læringsressursar

Fisk som råstoff