Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Berekraftig produksjon

Temaet berekraftig produksjon handlar om å utnytte råvarer og åredusere matsvinn og utslepp frå matproduksjon. Vidare handlar det om bruk av råvarer, avfallshandtering, gjenbruk og resirkulering og betre utnytting av ressursar over tid. Det handlar òg om å forstå at råvarer er ein avgrensa ressurs.

Kjeldesortering

Å kjeldesortere vil seie at vi sorterer det avfallet vi forbruker. Slik får vi skilt dei materiala som kan gjenvinnast, frå det avfallet som skal gå til deponi eller forbrennast.

Læringsressurser

Kjeldesortering

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar