Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Berekraftig produksjon

Temaet berekraftig produksjon handlar om å utnytte råvarer og åredusere matsvinn og utslepp frå matproduksjon. Vidare handlar det om bruk av råvarer, avfallshandtering, gjenbruk og resirkulering og betre utnytting av ressursar over tid. Det handlar òg om å forstå at råvarer er ein avgrensa ressurs.

Matsvinn

Kvar og ein av oss kastar i snitt 42,6 kilo mat i året. Du kan enkelt minke mengda matsvinn om du har nok kunnskap om matproduksjon og råvarene du bruker.

Læringsressursar

Matsvinn

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar